Magasinet M!

Har du kulturforståelse - og hvorfor er det vigtigt?

Du har med sikkerhed hørt om det – globalisering. Verden bliver mindre og er mere forbundet. Det der sker i Danmark, påvirker andre dele af verden - og omvendt. Øget globalisering kan føre til sammenstød mellem kulturer. At have kulturforståelse er derfor en nødvendighed i vores moderne samfund – men hvor god er vores forståelse for andre kulturer egentlig?

Hvorfor er kulturforståelse vigtigt?

Helt grundlæggende kan kultur defineres som resultatet af en gruppe individers vaner, handlingsmønstre, tro, moral, regler og normer. Denne gruppe individer har altså det samme syn på verden. Når man snakker om, at noget er interkulturelt, går det altså på tværs af kulturelle grænser. Kulturforståelse er derfor vigtigt i denne globaliserede verden, da det er evnen til at forstå, hvordan andre kulturer anskuer verden. Dette er afgørende at være i stand til, da de fleste af os konstant møder andre kulturer i hverdagen. Det kan være i skolen, på arbejdet eller i supermarkedet. Da vi hele tiden bliver mødt af mennesker med andre kulturer, er det vigtigt at kunne sætte sig ind i deres sted og i deres verdenssyn. 

Har du kulturforståelse?

At have forståelse for andre kulturer er noget, man kan lære. Det er en kompetence, man tilegner sig ved først og fremmest at være bevidst om, at vi ikke alle deler samme kultur - og at der derfor er forskelle på vores kulturer. En god forståelse for andre kulturer forudsætter også, at man kan acceptere, at der er forskellige verdenssyn inden for disse kulturer - også selvom man måske ikke er enig i dem.  

Der er mange forskellige måder at udtrykke sig på i forskellige kulturer. Én måde at udtrykke sig på er selvfølgelig gennem sproget. Størstedelen af måden man udtrykker sig på (i en kultur) er dog nonverbal. Det kan eksempelvis være i form af kropsbevægelser, mad, tøj, mimik, øjenkontakt, fremtoning, afstand til andre eller tidskoncept.

Mange kan fejlagtigt tro, at en bestemt gestus eller tegn opfattes ens i alle lande. Eksempelvis anskuer vi i vores kultur en tommelfinger i vejret som en positiv gestus. I nogle kulturer (blandt andet Mellemøsten) kan dette modsat opfattes som ”op i røven”. Ved ikke at forstå eller kende til disse forskelle, kan det altså hurtigt give anledning til fornærmelser eller misforståelser. 

Få bedre kulturforståelse gennem udlandsrejser 

Udlandsrejser er en rigtig god måde at styrke ens kulturforståelse på. Især udlandsrejser såsom studierejser med globalt medborgerskab og kulturmøde i centrum, kan være med til at udvide ens horisont, da man kommer helt tæt på andre menneskers kultur.

Med studieture til udlandet kan man dermed styrke sine interkulturelle kompetencer og sin kulturforståelse ved at lære om emner såsom politik, udvikling, klimaforandringer, sprog, flygtninge og migration. Gennem ture og lokalbesøg får man et unikt indblik i livet og hverdagen som lokal i det pågældende land. Dette giver en rigtig god forståelse for landets kultur. Man kan eksempelvis rejse til lande som Kenya, Jordan, El Salvador, Bangladesh eller Tanzania for at opleve en helt anderledes kultur end sin egen. 

På studieture til udlandet er der mulighed for at få et internationalt perspektiv på fagligheden - samtidig med, at der er plads til kulturel udveksling med lokale unge. Kultur er ikke noget statisk - kultur er dynamisk. Det er noget, vi skaber sammen, når vi integrerer

ANNONCE
Del
Om forfatteren
M! M!

Følg på:
Facebook
Instagram

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt