Magasinet M!

Hitler: De 10 største fejl han begik

De allierede vandt ikke krigen, fordi de var stærkest, men fordi Hitler var en katastrofe som militærstrateg. Faktisk traf Føreren så mange tåbelige beslutninger, at de amerikanske og britiske generaler kaldte Hitler for deres bedste allierede.

Hitler: De 10 største fejl han begik

1. Invaderede Sovjet i sommeruniformer

Invasionen af Sovjetunionen ââ'¬" historiens største ââ'¬" ville være overstÃ¥et pÃ¥ fÃ¥ mÃ¥neder, mente Hitler. Han tog fejl.

ââ'¬Å"Vi skal blot sparke døren ind. SÃ¥ vil hele den rÃ¥dne bygning brase sammenââ'¬, udtalte Hitler forud for invasionen af Sovjetunionen i juni 1941. Nabolandet havde ganske vist en større hær, men tyskerne var bedre organiseret og havde mere erfarne officerer. Hitler regnede derfor med, at invasionen blot ville vare fÃ¥ mÃ¥neder.

I begyndelsen forløb invasionen også helt efter planen: Russerne blev komplet overrumplet, og i løbet af den første uge blev fem russiske arméer og over 2.000 fly udslettet. Men fremrykningen gik så hurtigt, at panserdivisionerne konstant måtte vente på de langsomme infanterister. Efter fire uger var tyskernes forsyninger desuden opbrugt, og snart gik Hitlers lyn-invasion stort set i stå.

Imens afviste Hitler blankt sine generalers ønske om at sende tropperne direkte mod Moskva ââ'¬" et knudepunkt for Den Røde Hærs forsyninger. Trods protesterne insisterede Hitler pÃ¥ i stedet at sende et stort antal tropper mod Kaukasusââ'¬â"¢ oliefelter og det ressourcerige Ukraine og Baltikum.

Derfor nÃ¥ede tyskerne først i december 1941 frem til Moskva, hvor den berygtede russiske vinter snart lammede Hitlers tropper, der kun var iført sommeruniformer. Det tyske militær havde ikke planlagt en vinterkrig og havde derfor ikke vinteruniformer nok og mÃ¥tte bl.a. bede civile om at sende deres pelsfrakker til fronten. Soldaterne selv stjal uniformer og støvler fra russiske døde for at overleve den ekstreme kulde pÃ¥ -30 Ã'°C.

Hitlers arrogante møde med Den Røde Hær ââ'¬" og Ruslands vinter ââ'¬" blev det afgørende vendepunkt i krigen. Og efter nederlaget i Sovjet var krigen reelt tabt.

SÃ¥ stor var fejlen

5/5: Havde Hitler lyttet til sine generaler, ville invasionen formentlig være overstået inden l942.

2. Erklærede krig mod USA

Dagen efter Japans angreb pÃ¥ den amerikanske flÃ¥debase Pearl Harbor i december 1941 forsøgte ambassadør Hiroshi Oshima ivrigt at overtale den tyske udenrigsminister, Joachim von Ribbentrop, til at erklære krig mod USA. Men von Ribbentrop tøvede. USAââ'¬â"¢s indtræden i krigen ville være selvmord for Tyskland, mente ministeren.

Hitler var uenig. Føreren sÃ¥ Japan som en uovervindelig allieret ââ'¬" og nÃ¥r kejserriget først havde besejret USA, ville det vende sig mod Sovjetunionen. Hvis han blot kunne fÃ¥ Japan til at angribe Sovjet fra øst, ville Stalin være tvunget ud i en tofrontskrig, der ville sprede de sovjetiske tropper sÃ¥ meget, at Hitler let kunne erobre Moskva.

Tre dage senere erklærede Hitler i en dundertale krig mod USA med forventning om, at de amerikanske styrker ville blive sendt i kamp mod japanerne. Til Hitlers overraskelse sendte præsident Roosevelt største-delen af tropperne til Europa.

Hitler fik endnu en bitter overraskelse, da han indså, at ærkefjenden Stalin nu kunne bruge de tropper, som ellers hidtil havde været reserveret til en krig mod Japan, mod tyskerne.

SÃ¥ stor var fejlen

5/5: Uden en krigserklæring kunne Hitler have undgået USA's indblanden i krigen i to-tre år mere.

3. Undlod at udslette den britiske hær i Dunkerque

I maj 1940 stormede tyske kampvogne og soldater ind over grænsen til Holland, Belgien og Frankrig. I løbet af blot 10 dage nåede Hitlers panserenheder frem til Den Engelske Kanal, hvor de pressede den britiske hær op i et hjørne ved kystbyen Dunkerque.

Den tyske general Ewald von Kleist stod fÃ¥ km fra briterne med tre panser- og to infanteridivisioner og vurderede, at Dunkerque kunne erobres pÃ¥ under én dag. Men sÃ¥ beordrede Hitler pludselig ââ'¬" af uvisse Ã¥rsager ââ'¬" samtlige enheder til at standse fremmarchen. Briterne fik fred til at gennemføre en storstilet evakuering, og pÃ¥ ni dage flygtede 365.000 briter over Kanalen. Hitler forspildte dermed chancen for at udslette størstedelen af den britiske hær.

SÃ¥ stor var fejlen

5/5: Uden tropperne fra Dunkerque ville krigen med stor sandsynlighed være overstået for briterne.

Læs også: Adolf Hitler - Portræt af en folkefører.

4. Ventede på en invasion, som allerede var i gang

Ved daggry den 6. juni 1944 bombede allierede fly det tyske forsvarsværker i Normandiet, og titusinder af allierede soldater blev sendt mod land. Mens en af historiens største invasioner var i gang, sov Hitler hjemme i Bayern indtil 14-tiden ââ'¬" selvom han i mÃ¥nedsvis havde vidst, at en invasion var pÃ¥ vej.

Nyheden om landgangen tog Hitler med sindsro, for han var overbevist om, at den blot var en afledningsmanøvre. I flere uger undlod Hitler at sende flere tropper til Normandiet, fordi han ventede pÃ¥ den rigtige invasion ââ'¬" imens fik de allierede fodfæste i Frankrig og satte snart kurs mod Tyskland.

SÃ¥ stor var fejlen

4/5: Hitlers jerngreb om sine generaler stod i vejen for, at de kunne drive fjenden tilbage i invasionens første dage.

5. Nægtede at opgive Stalingrad

De tyske generaler bønfaldt Hitler om en taktisk retræte, men Føreren beordrede tusindvis af soldater til at dø.

I december 1941 var den tyske invasion af Sovjetunionen gået i stå, og Hitler begyndte så småt at frygte for en gentagelse af Napoleons katastrofale nederlag ved Moskva i 1812.
For at tvinge resultater igennem udnævnte han sig selv til øverstkommanderende for hæren.

FÃ¥ dage senere udstedte Hitler en ordre om, at de tyske tropper skulle stÃ¥ fast for enhver pris ââ'¬" til trods for at flere af hans mest erfarne generaler ved flere lejligheder havde bevist, at en taktisk retræte kunne bane vejen for en sejr ved mødet med en overlegen fjende. Typisk blev tilbagetrækningen forvandlet til et modangreb, nÃ¥r fjenden fulgte efter og strakte sine forsyningslinjer for langt.

StÃ¥ fast-ordren kostede titusindvis af tyske soldater livet, men Hitler troede fuldt og fast pÃ¥, at hans soldater med viljens kraft kunne trumfe en sejr igennem. Et halvt Ã¥rs tid senere havde Hitler stadig ikke lært af sin fejl og gentog sit forbud mod retræte, da den tyske 6. armé forsøgte at indtage byen StaÃ'­linÃ'­grad. Trods et Ã¥benlyst truende nederlag nægtede Hitler at lade sine tropper trække sig tilbage, selvom generalerne tiggede ham.

Den 6. armé fik dermed den tvivlsomme ære at blive den første tyske hær, der blev omringet og komplet udslettet. Kampene ved Stalingrad kostede tyskerne mere end 180.000 mand.

SÃ¥ stor var fejlen

5/5: Hitlers ulogiske ordre om at stå fast ødelagde den tyske hærs største fordel: mobilitet.

6. Gik i krig med gamle våben

Hitlers tiltro til sine egne evner som militærstrateg blev cementeret i krigens første år. Annekteringen af Østrig, besættelsen af Tjekkoslovakiet, felttoget i Polen, lyn-
besættelserne af Danmark og Norge og Frankrigs overgivelse i 1940 slog blot fast, hvad Hitler havde ment hele tiden: Han var et militærstrategisk geni, der vidste bedre end sin overforsigtige generalstab.

Opildnet af de mange militære succeser ââ'¬" som i virkeligheden skyldtes fjendens tøven og uforberedte hære ââ'¬" aflyste Hitler sÃ¥ godt som alle de tyske vÃ¥benudviklingsprogrammer. Krigen kunne vindes med de eksisterende vÃ¥ben, insisterede Hitler. Men krigen trak ud, og to Ã¥r senere begyndte nazisternes vÃ¥ben at være forældede i sammenligning med fjendens.

I hast beordrede Hitler vÃ¥benudviklings-programmerne sat i gang igen, men to Ã¥r var tabt, og flere af programmernes nøglefigurer var i mellemtiden døde i krigen. Selvom tyskerne stadig formÃ¥ede at fremstille nogle banebrydende vÃ¥ben, blev ingen af dem produceret i tilstrækkeligt antal ââ'¬" og de, der nÃ¥ede at komme i brug, led under en lang række tekniske komplikationer.

SÃ¥ stor var fejlen

4/5: Hvis våbenudviklingsprogrammerne havde kørt uafbrudt, kunne tyskerne muligvis have bevaret kontrollen med krigen.

7. Gav de britiske bombefly frit spil

Natten til den 31. maj 1942 sendte det britiske luftvåben ca. 1.000 bombefly ind over Tyskland i ly af mørket. Det tyske luftskyts kunne ikke se de fjendtlige fly, og taktikken var afsindig effektiv; alene første nat ødelagde RAF 13.000 bygninger i Køln.

I mÃ¥nedsvis gentog briterne succesen ââ'¬" indtil de tyske jagerfly fandt pÃ¥ at ligge pÃ¥ lur ved britiske landingsbaner og angribe bombeflyene, nÃ¥r de lagde an til landing. Modtrækket fungerede upÃ¥klageligt, men Hitler kom briterne til undsætning.

Han aflyste bagholdsangrebene og beordrede, at fjendens fly i fremtiden skulle skydes over Tyskland, så tyskerne kunne blive opmuntret ved synet af britiske flyvrag.

SÃ¥ stor var fejlen

3/5: Hitlers mystiske ordre gav briterne mulighed for at fortsætte med at bombe gennem hele krigen.

Se også: Video - Hjemme hos Hitler.

8. Holdt tyske kvinder ude af fabrikkerne

Mens millioner af kvinder i Storbritannien og USA bemandede fabrikkerne under krigen, mente Hitler, at fabriksarbejde ikke var for tyske kvinder. De skulle i stedet koncentrere sig om at passe børn og hjem. Det konservative kønssyn førte til en enorm mangel pÃ¥ arbejdskraft pÃ¥ de tyske fabrikker, hvor de mandlige Ã'­arbejdere var indkaldt til hæren.

Hitler holdt industrien i gang med udenlandske tvangsarbejdere, men de udgjorde kun ca. 20 pct. af arbejdsstyrken. Efterhånden som krigen skred frem, og ressourcerne svandt ind med alarmerende fart, tillod Hitler en brøkdel af kvinderne at bidrage til krigsindsatsen som bl.a. telefonoperatører, sygeplejersker og sekretærer. Andre indgik i arbejdsstyrken som SS-vagter i kz-lejrene.

SÃ¥ stor var fejlen

3/5: Et moderne kvindesyn havde næppe givet en tysk sejr, men kunne have udskudt kapitulationen.

9. Spændte ben for sit eget luftvåben

I juni 1940 gav Hitler ordre til en luftoffensiv over England, der skulle bane vejen for en invasion af De Britiske Øer. Det tyske luftvÃ¥ben, Luftwaffe, gik efter at ødelægge briternes Royal Air Force (RAF) for at fjerne enhver modstand i luften. I en række effektive angreb bombede tyskerne kommandocentraler, brændstoflagre, flyfabrikker og landingsbaner. Luftwaffes plan sÃ¥ i august 1940 ud til at lykkes ââ'¬" indtil Hitler blandede sig.

Under et angreb på en flyfabrik havde Luftwaffe dræbt ni civile. Briterne svarede igen ved at bombe tyske byer, og dén ydmygelse blev for meget for Hitler.
I vrede beordrede han de tyske fly til at sønderbombe engelske byer, og RAF fik et tiltrængt pusterum, der tillod briterne at genvinde luftherredømmet over England.

SÃ¥ stor var fejlen

3/5: Slaget om England blev Hitlers første nederlag i krigen og gav briterne tro på en sejr.

10. Brugte avanceret jagerfly som middelmådigt bombefly

I jetflyet Messerschmitt Me 262 havde Hitler et overlegent jagerfly, men trods alle eksperternes protester brugte Føreren flyet til bombetogter.

Messerschmitt Me 262 var historiens første jagerfly med jetmotor og på flere områder forud for sin tid. Med en længde på blot 10,6 m og en topfart på 900 km/t. kunne det tysk-udviklede jagerfly bogstavelig talt udmanøvrere selv de bedste kampfly i de allieredes luftflåde. Me 262 var kort sagt, hvad det tyske luftvåben havde brug for i 1943, hvor krigslykken var ved at vende til de allieredes fordel.

Imponeret over den tyske ingeniør-bedrift beordrede Hitler det lynhurtige fly i produktion ââ'¬" som bombefly. Flyets udviklere protesterede over, at deres vidundermaskine blot skulle bruges til at smide bomber, men Hitler insisterede. Resultatet blev en sand katastrofe.

Selv under kontrollerede forhold ramte de tyske piloter mindst en km forbi mål, fordi Me 262 simpelthen var for hurtig til, at piloterne kunne beregne bombernes nedfaldspunkt nøjagtigt nok. Da en desperat Hitler i 1944 langt om længe sendte flyene i kamp som jagerfly, var krigen i praksis allerede tabt.

SÃ¥ stor var fejlen

2/5: Var Me 262 blevet brugt som kampfly i l943, kunne tyskerne have overtaget kontrollen over det europæiske luftrum.

Læs også: Ny bog hævder: Hitlers tropper invarderede Polen på stoffer.

ANNONCE
Del

Seneste nyt

ANNONCE