Magasinet M!

Verdenshistorien ifølge konspirationsteoretikere

Alt hvad du har lært om verdenshistorien er en løgn, der er fabrikeret af de skjulte verdensherskere fra Atlantis. Okay, måske ikke, men vi har alligevel samlet nogle af de allervildeste konspirationsteorier, så du ved, hvad der VIRKELIG skete.

Verdenshistorien ifølge konspirationsteoretikere

HVORNÅR: ??? - 10.500 f.v.t.

TEORIEN: Aliens skabte mennesker ved hjælp af genmanipulation.

Der findes mange variationer af denne teori, fordi den udelukkende er baseret på moderne fortolkninger af gamle myter og religiøse tekster. I grove træk er historien dog, at aliens ankommer til Jorden, hvor enten en genetisk forfader til mennesket eller en dummere version af det moderne menneske lever. Rumvæsenerne vil gerne udnytte os som slaver, men vi er for dumme til at tage imod ordrer, så de vælger at kombinere deres DNA med vores, og skaber dermed det moderne menneske, som vi eksisterer i dag.
Men hvor er de aliens så nu? Nogle mener, at de forsvandt fra Jorden igen, da de var færdige med deres arbejde her. Hvad det så end var. Andre mener, at de stadig er her, og er en form for reptil-mennesker, der styrer hele verden fra det skjulte.

ANNONCE
Verdenshistorien ifølge konspirationsteoretikere

HVORNÅR: ca. 10.500 f.v.t.

TEORIEN: Aliens bor på Atlantis, men da kontinentet synker, spreder de sig over hele verden.

De selv samme aliens der skabte menneskene, slår sig ned på det sagnomspundne kontinent Atlantis. Her bygger de et samfund, der er endnu mere højteknologisk end vores moderne samfund er i dag. Som alle, der har hørt om Atlantis, ved, så ender hele kontinentet dog med at synke i havet. Eller faktisk er det mere havet, der stiger op over Atlantis.
Dengang lå der nemlig en planet ved navn Tiamat mellem Mars og Jupiter, og den bestod stort set kun af vand. Tiamat bliver sprunget i luften, og de store vandmasser spreder sig over hele solsystemet. Da vandet rammer Jordens atmosfære, medfører det, at det regner ekstremt kraftigt i over en måned i træk, og at vandstanden overalt på Jorden stiger drastisk på meget kort tid.
Hvem der sprænger Tiamat i luften, er der tvivl om. Måske er det de aliens, der bor på Atlantis, der selv gør det. Måske er det deres fjender fra det ydre rum, der er blevet narret til at tro, at det faktisk er på Tiamat, at vores Atlantis-aliens befinder sig.
Under alle omstændigheder er rumvæsenerne nødt til at flygte fra Atlantis i en fart, og de må efterlade al deres teknologi, der altså går tabt. De bliver spredt ud over hele kloden, og støder på primitive menneskelige civilisationer. De giver menneskene dele af deres viden om bl.a. matematik og astronomi, og til gengæld kan de så herske over menneskene, der behandler dem som guder.

ANNONCE
Verdenshistorien ifølge konspirationsteoretikere

HVORNÅR: 10.500 f.v.t. - 8.500 f.v.t

TEORIEN: Den store pyramide i Giza bygges og bruges til at producere energi.

Hvornår den store pyramide i Giza præcist bliver bygget, er uvist, men nogle alternative historikere er dog overbeviste om, at det er langt tidligere end 2.500 f.v.t., som de fleste egyptologer ellers mener. Ligeledes mener de heller ikke, at den gængse teori om, at pyramiden var et gravkammer for faraoen Kheops, er korrekt.
Derimod mener flere konspirationsteoretikere, at den store pyramide var et kæmpemæssigt batteri, bygget ud fra viden, der kom fra de overlevende aliens fra Atlantis. Ved at placere forskellige væsker og metaller i kamrene, og så lade Nilens vand skylle ind under pyramiden, kunne man få den til at vibrere, og det ville skabe en reaktion, der producerede en form for hydrogen-baseret energi.
Nøjagtig hvordan rum-typerne tappede energien, eller hvad den skulle bruges til, vides ikke. Der er dog flere teorier, der involverer energidrevne maskiner og belysning. Der er endda nogle, der mener, at de obelisker, der er placeret ved templerne i Egypten, kunne opfange energien, og at den altså kunne transporteres trådløst gennem luften.

ANNONCE
Verdenshistorien ifølge konspirationsteoretikere

HVORNÅR: ca. 1350 f.v.t.

TEORIEN: Moses var egyptisk farao og efterkommer af Atlantis.

En farao ved navn Akhenaton kommer til magten i Egypten og beslutter, at der i stedet for mange forskellige guder, nu kun skal være én gud, nemlig solen. Han adskiller sig også fra andre faraoer med sit bizarre udseende: en ranglet og nærmest feminin krop, et stort, aflangt hoved og lange, tynde fingre og tæer. Normalt blev faraoer fremstillet som nærmest perfekt skabte mennesker og på grund af hans særprægede fremtoning, konkluderer nogle konspirationsteoretikere, at han må have været direkte efterkommer af alienracen fra Atlantis.
Yderligere levede han nogenlunde samtidig med Moses fra det gamle testamente i Biblen, der grundlagde jødedommen, hvor der også kun er en gud. Flere forskere har spekuleret i, at Moses har været inspireret af Akhenaton, og nogle mener endda, at de var en og samme person.
Teorien er, at de overlevende fra Atlantis ændrer deres opførsel overfor menneskene. De kunne leve i mange hundrede år, men ikke evigt, og måske var der ikke så mange af dem tilbage. De var heller ikke interesserede i at give menneskene al deres viden, men samtidig var det jo den viden, der gav dem deres gudestatus. Det kan også være, at de bare indså, at det er langt nemmere at kontrollere mennesker, hvis menneskene ikke ved, at de bliver kontrolleret.
Derfor blev de gamle mytologier skrevet om, således at der kun eksisterede en enkelt overjordisk gud, der skulle tilbedes gennem jordiske ledere. Sådan kunne menneskene kontrolleres fra det skjulte, uden det var nødvendigt at give os mere viden og teknologi.

ANNONCE
Verdenshistorien ifølge konspirationsteoretikere

HVORNÅR: ca. år 0 - ca. 1100

TERORIEN: De skjulte herskere flytter til Rom og dominerer Europa.

Da Atlantis' efterkommere ikke længere selv kan stå frem som herskere, er de nødt til at finde menneskelige stedfortrædere. De har lige fra de skabte mennesket yndet at få børn med særligt smukke menneskekvinder, og de børn er også tidligere i historien blevet sat på indflydelsesrige poster som ledere og lærde. Fordi disse børn er født med mere alien-DNA end det gennemsnitlige menneske, er de ofte både klogere, mere karismatiske og lever længere end andre. De er tidligere blevet omtalt som halvguder eller kæmper, men bliver i dag mest omtalt som hellige eller royale.
Efter ordre fra de skjulte herskere lykkes det dem at overtage det meste af Europa med magt, men det viser sig i sidste ende at være for besværligt. Derfor opfinder de en ny religion, der ligesom jødedommen er baseret på en solgud og omskrevne gamle myter, der skal kontrollere Vesten i stedet. Den religion kender vi i dag som kristendommen.
Det er også meget smartere at dele menneskene op i mindre grupperinger frem for en samlet nation, da det dels er sværere for dem at gennemskue, at der eksisterer skjulte herskere, og dels fordi menneskene vil have alt for travlt med at bekrige hinanden til overhovedet at tænke over den slags. Som Cæsar sagde: "Del og hersk."

ANNONCE
Verdenshistorien ifølge konspirationsteoretikere

HVORNÅR: ca. 1100

TEORIEN: Tempelridderne finder glemt alienteknologi i Jerusalem og danner Frimurerlogen.

Kristendommen er en stor succes, der kan få menneskene til at gøre hvad som helst i Guds navn. De royale tager magten i hele Europa, og sidder stadig på den i dag. De forsøger så vidt muligt kun at få børn med andre royale, for at bevare så meget 'blåt blod' (et kodeord for alien-DNA) som muligt i årene på deres efterkommere.
Samtidig sørger de også for ofte at ligge i krig, og her viser religion sig også som en kæmpe hjælp, da det er en fantastisk undskyldning for at slås. Da de fleste mennesker i Europa har den samme religion, bliver der dannet en gruppe af hellige krigere kaldet Tempelridderne, der tager på korstog i  området omkring Jerusalem, der er befolket af jøder og muslimer.
(Et par hundrede år senere, finder de skjulte herskere på at dele kristendommen op i katolikker og protestanter, og på den måde gøre det nemmere at gå i krig.)
Da Tempelridderne tager Jerusalem, finder de noget usædvanligt i ruinerne under Salomons Tempel. Det rygtes, at det var et helligt objekt fra Biblen, såsom Pagtens Ark eller Den Hellige Gral, men konspirationsteoretikere tolker dette som en form for glemt teknologi fra Atlantis. Tempelridderne tager det med tilbage til Europa, og bruger det til at øge deres indflydelse.
I 1307 går de dog over stregen. Nøjagtig hvad der sker, vides ikke, men måske forsøger de et internt kup, eller også bliver de skjulte herskere bare trætte af dem. I hvert fald opløser Pave Clement V Tempelridderne, og flere af dem bliver tortureret og brændt. Nogle af de højst rangerende når dog at stikke af til Skotland, hvor de starter Frimurerlogen.

ANNONCE
Verdenshistorien ifølge konspirationsteoretikere

HVORNÅR: 1776

TEORIEN: USA grundlægges af frimurere, der vil skabe en ny verdensorden.

Frimurerne og Paven slutter fred, i den forstand at hele opløsningen af Tempelridderne muligvis har været rent skuespil for offentligheden. Frimurerne er en slags hverveorganisation og afledningsmanøvre, hvor dem, der når de øverste grader, bliver indviet i de gamle hemmeligheder, og de,m der forbliver på de lavere grader, ikke betragter det som andet end en ret uskyldig mandeklub.
De skjulte herskere tager endnu et skridt i deres plan om at skabe en skjult, organiseret verdensorden med dem selv på toppen, da de lader nogle højtstående frimurere grundlægge Amerikas Forenede Stater i 1776.
Formålet er, at centralisere hele verden, på samme måde som Romerriget centraliserede Europa ca. 1500 år tidligere. Metoden er illusionen om et demokrati, hvor folket tilsyneladende frit kan vælge hvilken leder, de vil have, og dermed hvilken politik samfundet skal føre. Realiteten er dog, at alle seriøse kandidater er nøje udvalgt på forhånd, og at de alle arbejder for den samme agenda, nemlig den ny verdensorden designet af de skjulte herskere.

ANNONCE
Verdenshistorien ifølge konspirationsteoretikere

HVORNÅR: 1929 - 1933

TEORIEN: Befolkningen frarøves alle værdier, der erstattes af værdiløse papirpenge.

Industrialiseringen har sat en masse almindelige mennesker i en god økonomisk situation, og det er problematisk i forhold til planen om det nye verdenssamfund, da penge er lig med magt. Derfor bliver Wall Street-krakket i 1929 kunstigt fremprovokeret af de rigeste royale efterkommere i Amerika. Efter krakket går talrige banker og forretninger konkurs, og kan derefter købes op for næsten ingen penge af familier som Rothschild, Rockefeller og Morgan. Disse og andre magtfulde familier bliver af konspirationsteoretikere placeret i toppen af pyramiden, over frimurerne, i den gruppe, der kaldes 'De Oplyste', eller Illuminati.
Krakket i 1929 bliver også brugt som en undskyldning for at afskaffe guldfoden, der tidligere har garanteret, at papirpenge til enhver tid kan veksles til guld. Det er kun muligt for bankerne, der jo er ejet af Illuminati, at veksle deres penge til guld, og i 1933 bliver det endda ulovligt for almindelige amerikanere at eje guld. Det straffes med store bøder og op til ti års fængsel.

HVORNÅR: 1939 - 1945

TEORIEN: 2. Verdenskrig var et nøje planlagt skridt mod den ny verdensorden.

De allierede og nazisterne er kun fjender udadtil. I virkeligheden bliver hele krigen planlagt og kontrolleret af de skjulte herskere. Interessen ligger først og fremmest i at udvikle massehypnoseteknikker, der i fremtiden kan bruges til at kontrollere verden. Dels bliver de krigsførende nationer manipuleret med propaganda, skjult symbolik og frygt, og dels bliver der udført mere fysiske eksperimenter i koncentrationslejrene. Da eksperimenterne i koncentrationslejrene er de mest åbenlyst grusomme, er det også givet på forhånd, at nazisterne skal tabe krigen, så de allierede styrker kan fordømme grusomheden med den ene hånd og tage alle forsøgsresultaterne under bordet med den anden.
Massehypnoseteknikkerne bliver brugt til at skabe hele medie- og underholdningsindustrien, der stadig i højere og højere grad påvirker vores opfattelser, dømmekraft og ikke mindst dikterer hvilke problemer, vores fokus er rettet mod.

ANNONCE
Del

Seneste nyt