Magasinet M!

Her er de 10 vigtigste ting, du skal vide, hvis du har fået en drone i julegave

Har du fået en drone i julegave, og planlægger du at bruge dagene mellem jul og nytår på at flyve med den? Læs her, hvad du må, og hvad du ikke må

Her er de 10 vigtigste ting, du skal vide, hvis du har fået en drone i julegave

Danmark er et land, hvor alt er reguleret og lovgivet omkring. Og selvom droner er en relativ ny gadget herhjemme, så er der selvfølgelig allerede lavet regler på området, og du kan blive straffet med en bøde på helt på til 3.500 kroner, hvis du ikke overholder dem. Heldigvis for dig har du os til at guide dig igennem.

De to vigtigste regler er...

- du skal kunne fjernstyre eller programere dronen tilbage til udgangspunktet.

- du skal altid være i visuel kontakt med dronen under flyvning, evt. gennem et kamera.

8 generelle regler om droneflyvning

Trafikstyrelsens "BL 9-4 Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer" regulerer flyvning med droner i Danmark, og den indeholder bl.a. disse otte regler om afstande og højde.

  1. Minimumsafstanden til offentlige flyvepladser skal være mindst 5 kilometer 
  2. Minimumsafstanden til bymæssig bebyggelse skal være minimum 150 meter
  3. Minimumsafstanden til større offentlig veje skal være mindst 150 meter
  4. Flyvehøjden må aldrig overstige 100 meter

De regler blev lavet for at beskytte privatlivets fred, men efterfølgende er flere regler kommet til. De nye regler skal sørge for, at droner ikke generer offentlige opgaver. 

  1. Minimumsafstanden til uheldssteder skal være minimum 200 meter
  2. Minimumsafstanden til politistationer, fængsler og arresthuse er 150 meter
  3. Minimumsafstanden til større offentlig veje er 150 meter
  4. Minimumsafstanden til militære områder er 150 meter

Da reglerne for flyvning med droner selvfølgelig ikke er ens i alle lande, kan det godt betale sig at læse op på dem, inden du begynder. I Danmark er reglerne strenge, og hvis man bor i byen, kan det være en umulig opgave at finde et brugtbart sted i nærheden. Det skal dog nævnes, at afstanden til bymæssig bebyggelse kun gælder, hvis bygning er beboet. Hvis den står tom, gælder reglen ikke. 

Det er muligt at søge dispensation fra reglerne, hvis man ønsker at benytte dronen til erhversmæssige formål. Det ville bl.a. betyde, at den må overflyve bymæssig bebyggelse og være i nærheden af Kongehusets ejendomme. Og hvem drømmer ikke om det? Du kan søge om dispensation her

Nyd din drone, hvis du er så heldig, at der ligger en under træet. 

Kilde: http://droner.dk

ANNONCE
Del

Seneste nyt